Πρακτορείο

Βασική υπηρεσία της FilmPartner είναι η διάθεση κομπάρσων (και υποστηρικτικών καλλιτεχνών) στις Εταιρείες Παραγωγής ως Πρακτορείο.

Η εταιρεία διατηρεί μια ευρεία και αναπτυσσόμενη βάση δεδομένων, με κομπάρσους, άνδρες και γυναίκες, όλων των ηλικιών και εθνικοτήτων, με ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία και γνώση.

Όλοι οι υποψήφιοι κομπάρσοι έχουν τη στοιχειώδη θεωρητική επαγγελματική κατάρτιση για να καλύψουν τις ανάγκες κάθε παραγωγής.

Το προφίλ τους περιγράφεται και αντικατοπτρίζεται στο «Βιβλίο Κομπάρσων της FilmPartner», από το οποίο επιλέγονται οι κατάλληλοι υποψήφιοι από την εταιρεία, σε συνεργασία και σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις των πελατών της.

Για τον Τιμοκατάλογο μας και περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας...